Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków Etap II i III - Budowa wodociągu w miejscowościach Drogowle, Mędrów oraz Korzenno, Celiny, Smyków

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach wsi: Szumsko, Chańcza, Rakówka, Raków, Wólka Pokłonna gm. Raków.

DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NA REMONT DRÓG GMINNYCH

"Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000 złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Nr CPV 66113000-5"

OPRACOWANIE ZMIANY NR 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ZMIANY NR 3 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RAKÓW

Wójt Gminy Raków zaprasza do składania ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości po byłym Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Rakowie,

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000 złotych na: spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer ogłoszenia w BZP: 278013 - 2010

Remont dróg gminnych

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Remont i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wąkopnej ”

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę boisk piłkarskich do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w miejscowościach: Chańcza, Ociesęki, Szumsko.

Wójt Gminy Raków ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków” Etap II i III – „Budowa wodociągu w miejscowościach Drogowle, Mędrów oraz Korzenno, Celiny, Smyków”

Wójt Gminy Raków zaprasza do składania ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości po byłym Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Rakowie,

Remont i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wąkopnej

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA P.N.;
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W GMINIE RAKÓW” ETAP I – „BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE”

Budowa boisk piłkarskich do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w miejscowościach: Chańcza, Ociesęki, Szumsko

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania p.n.: Budowa sieci wodociągowych w Gminie Raków Etap I - Budowa wodociągu w miejscowości Zalesie.
Numer ogłoszenia w BZP: 255984 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 18.08.2010

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki