Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

postępowania na: „Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków”

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2023/2024 roku"

Ogłoszenia i dokumenty postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-edc57a42-b349-11ed-9236-36fed59ea7dd

postępowania na:
„Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy”

Nazwa zamówienia: „Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Chańcza na działce nr ewid. 554 obręb Chańcza, gmina raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.”

Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków

Ogłoszenia i dokumenty postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75269086-a868-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

w związku z zaproszeniem do złożenia ofert (pozaustawowym) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto:: „Remont pomieszczeń Stacji Pogotowia Ratunkowego w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie”.

Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy

Ogłoszenia i dokumenty postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f15058e0-9e45-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

postępowania na: „Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Chańcza na działce nr ewid. 554 obręb Chańcza, gmina raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.”

Remont pomieszczeń Stacji Pogotowia Ratunkowego w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie

na „Zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach Projektu Cyfrowa Gmina”
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

„Na dostawę żywności do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie”.

sporządzony w dniu 20 grudnia 2022 roku na realizację zadania pn. „Świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Raków w 2023 r.”.

„Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"”

Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Chańcza na działce nr ewid. 554 obręb Chańcza, gmina raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie

Ogłoszenia i dokumenty postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19307e94-82a0-11ed-b4ea-f64d350121d2

„Na dostawę żywności do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie”.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa tabletów wraz z etui dla 4 Klubów Seniora w gminie Raków

Ogłoszenia i dokumenty postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e47ae8b2-7c63-11ed-b4ea-f64d350121d2

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki