Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raków na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”
 
Na podstawie art. 48 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy Raków podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raków na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raków na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.

Pismem z dnia 03.09.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach (znak pisma: WPN-II.410.47.2019.DZ) uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto pismem z dnia 06.09.2019 r. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (znak pisma: NZ.9022.5.44.2019) uznał, iż w rozpatrywanym przypadku można odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi.

Biorąc powyższe pod uwagę, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raków na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raków na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości m.in. przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków.
 
Wójt Gminy Raków
Damian Szpak
 
Załączniki
Pobierz plik (zalacznik_do_obwieszczenia_soos_2019_09_17.docx)zalacznik_do_obwieszczenia_soos_2019_09_17.docx
Rozmiar: 0.04 MB | Pobrano: 315 razy | Czas załączenia: 2019-09-17 16:46

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki