Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ KRUSZYWA NA DROGI W 2009ROKU

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Przebudowa budynku OSP” w Rakowie gm. Raków

Wójt Gminy Raków informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa dachu w szkole podstawowej w Ociesękach” wybrana została oferta:
Zakład Remontowo Budowlany „DARBUD” Darowski Adam, Kłoda, ul. Dług

Wójt Gminy Raków informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.115.153 złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Dostawę kruszywa”. Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 14.21.22.00-2

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
„Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Ociesękach” gm. Raków

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.115.153 złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i poży

Gmina Raków informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
zadanie Nr 1 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, zbiornikami i pompownią hydroforową wraz z uzyskaniem dec

na: - zdanie Nr 1 „Remont ul. Buźniczej w miejscowości Raków” oraz - zadanie Nr 2 „Remont drogi Zalesi - Modrzewina”

Wójta Gminy Raków o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków

Wybór usługodawcy na świadczenie zadania 4.2 Usługi łączone (dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin) Część II Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym w ramach Programu Integracji Społecznej.

Wynik postępowania konkursowego w sprawie organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego wraz z wyposażeniem placu zabaw.

na „Budowę drogi gminnej Ociesęki – Koziel”

Gmina Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę

Gmina Raków informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:-zdanie Nr1 „Budowa drogi Czyżów–Bardo i dwóch odcinków w miejscowości Bardo” oraz zadanie Nr 2 „Budowa drogi Wola Wąkopna–Bardo–Zalesie"

Gmina Raków informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
- zdanie Nr 1 „Budowa drogi Czyżów – Bardo i dwóch odcinków w miejscowości Bardo” oraz
- zadanie Nr 2 „Budowa drogi Wola Wąkopna – Brdo &

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki