Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków, będąca Partnerem Wiodącym oraz pozostali Partnerzy Projektu (Gmina Łagów, Gmina Pierzchnica, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach), w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1460) ogłasza otwarty nabór Partnerów – podmiotów spoza sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) – z obszaru gmin: Raków, Łagów, Pierzchnica do wspólnej realizacji projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług społecznych prowadzących do włączenia społecznego na terenach gmin: Raków, Łagów i Pierzchnica”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
 
Nabór Partnerów prowadzony jest w terminie od dnia 9.08.2017r. do dnia 30.08.2017r. Organizatorem naboru jest Gmina Raków – Partner Wiodący Projektu.
 
Załączniki
Pobierz plik (regulamin_2017_08_09.pdf)regulamin_2017_08_09.pdf
Rozmiar: 0.35 MB | Pobrano: 481 razy | Czas załączenia: 2017-08-09 14:44
Pobierz plik (zal_1_formularz_oferty_2017_08_09.docx)zal_1_formularz_oferty_2017_08_09.docx
Rozmiar: 0.06 MB | Pobrano: 433 razy | Czas załączenia: 2017-08-09 14:45
Pobierz plik (zal_2_oswiadczenie_2017_08_09.docx)zal_2_oswiadczenie_2017_08_09.docx
Rozmiar: 0.05 MB | Pobrano: 410 razy | Czas załączenia: 2017-08-09 14:45
Pobierz plik (zal_3_karta_oceny_2017_08_09.docx)zal_3_karta_oceny_2017_08_09.docx
Rozmiar: 0.05 MB | Pobrano: 408 razy | Czas załączenia: 2017-08-09 14:45

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki