Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

Wójt Gminy Raków, zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy.

Gmina Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na budowę drogi Nowa Huta – Koziel – Ociesęki (Nowa Wieś) do granicy gminy

Wójt Gminy Raków informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Szumsko Kolonia” wybrana została oferta:
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o, ul. Rakowska 40,

Wójt Gminy Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Remont drogi w miejscowości Szumsko Kolonia”.
Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 45233142-6

Wójta Gminy Raków ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Raków (woj. Świętokrzyskie) położonych w obrębie wsi: Szumsko, Dębno, Chańcza, Rakówka, Raków, gm. Raków.

Wójt Gminy Raków ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Raków ( woj. Świętokrzyskie) położonych w obrębie wsi: Głuchów Lasy, Korzenno, Kolonia Szumsko, gm. Raków

Wójt Gminy Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków,ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup fabrycznie nowego pojazdu 9–osobowego „mikrobusa” przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim-szt. 1

„Remont drogi w miejscowości Zalesie o nr. ewid.168 Zalesie – Modrzewina oraz remont przepustu w miejscowości Bardo na drodze o nr. ewid. 903 Bardo – Świński Ryj”

Wójt Gminy Raków informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont drogi w miejscowości Bardo”.

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Remont drogi w miejscowości Zalesie o nr. ewid. 168 Zalesie-Modrzewina oraz remont przepustu w miejscowości Bardo na drodze o nr. ewid. 903 Bardo – Świński Ryj”.

Wójt Gminy Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Remont drogi w miejscowości Bardo”. Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 45233142-6.

Wójt Gminy Raków informuje o otwarciu ofert w postępowaniu nr RŻL 7615/23/08 w dniu 09.07.2008r. o godz. 11:15 w trybie Przetargu nieograniczonego na :Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Budowę Sieci Wodociągowej wraz z

Wójt Gminy Raków ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę miejsc targowych na Pl. Wolności w Rakowie gmina Raków.

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budo

Wójt Gminy Raków ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: "Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Raków".

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki