Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

Wójt Gminy Raków, zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy.

Postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych /Dz.U z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póż. zm/ określonego w art. 4 pkt. 8


Dot. ofert cenowych na 2008 rok na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Raków

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego w postępowaniu nr GKB7325/21/08 na „Przebudowa oraz dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia do obowiązujących przepisów w Rakowie” Zamawiający zawiadamia:

Informacja dot. modyfikacji SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oraz dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia do obowiązujących przepisów”.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na przebudowę oraz dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Rakowie do obowiązujących przepisów.

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Usługi w zakresie transportu”.
Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 93900000-7 Różne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki